امور امتحانات

امور امتحانات

اطلاعیه امتحانات

 


همراه داشتن کارت ورود به جلسه به انضمام کارت دانشجویی معتبر (تمدید شده نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96) برای ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد.

شماره صندلی شما در کارت امتحانی قابل مشاهده می باشد.  لذا جهت دریافت کارت امتحانی می بایست از روز پنج شنبه مورخ 22/04/96 به سامانه سجاد مراجعه نمائید و تا روز چهارشنبه مورخ 28 تیر جهت أخذ مهر تائید واحد مالی به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند. (کارت جلسه امتحانی بدون مهر واحد مالی فاقد اعتبار است)
دانشجویان از آوردن هرگونه کیف یا ساك دستی، کتاب، جزوه، تلفن همراه و سایر وسایل شخصی به محل اجرای آزمون خودداری نمایند.
پس از شروع هر امتحان، دانشجویی که در ساعت مقرر حضور نداشته باشد در صورتی می‌تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترك نکرده باشد و تاخیر ایشان با تأیید مسئول برگزاری امتحان و یا مدرس موجه باشد.
در هر صورت میزان تاخیر نباید بیش از 10 دقیقه باشد . بدیهی است برای این قبیل دانشجویان وقت اضافی قائل نخواهد شد.
چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد . غیبت غیرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می‌شود.
تبصره:  برگزاری امتحان مجدد به صورت انفرادی صرفاً برای دانشجویانی که به دلیل سفر حج تمتع، عمره، مدافعین حرم، زایمان و مسابقات ورزشی در سطح ملی، قاره ای و جهان و فوت بستگان درجه یک  (پدر، مادر، همسر، فرزند) با ارایه مدرك معتبر امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیم سال را ندارند، امکان پذیر می باشد.
چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری و یا بروز حادثه ای ناگوار، قادر به شرکت در جلسه امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس و یا نیم سال را داشته باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارك پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد موسسه/ مراکز آموزشی ارایه نماید.
چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری شود. می‌بایست در همان تاریخ بستری، مراتب را به اطلاع پزشک معتمد معرفی شده از سوی مرکز آموزش رسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارك بیمارستان را جهت بررسی به پزشک معتمد مرکز آموزش ارائه نماید.
در صورت بروز بیماری، لازم است دانشجو قبل از امتحان به پزشک معتمد معرفی شده از سوی مرکز مراجعه نماید.
در صورت مراجعه به غیر از پزشک تعیین شده توسط مرکز، لازم است دانشجو در طول مدت استراحت صادرشده (تا زمانیکه آثار بیماری در بدن وی باقی است) به پزشک معتمد مرکز مراجعه نماید ( فقط گواهی استراحت صادرشده توسط پزشک معتمد معرفی شده از سوی مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد)
مواردی از قبیل سرماخوردگی، گاستروانتریت  (اسهال و استفراغ) سردرد و سرگیجه جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی‌شود.
درخواست حذف ترم به علت بیماری یا حادثه، تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد.

موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آن ها توسط دانشجویان تخلف محسوب می شود:

     ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده دانشجو از اطلاعات , تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف)
    فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون 
     همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد)
     همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آن ها.
    همراه داشتن ماشین حساب (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد)
     مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون، تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آن ها
     صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون  (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است)
     ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.
     عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسوولان جلسه آزمون  (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری شده غیر مرتبط)
    از بین بردن یا تخریب مدارك و یا تجهیزات محل آزمون
    تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی به هم دوخته شده (منگنه شده)
     خارج نمودن مستندات، مدارك و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه
    همراه نداشتن کارت شناسایی دانشجویی (نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می‌گردد)
    عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون
 

 

تعداد 9


مراحل ثبت و تجدید نظر نمرات

تاریخ:۲۵ خرداد ۱۳۹۶

.مدرس پس از برگزاری امتحان هر درس تا 7 روز پس از پایان تمامی امتحانات فرصت دارد نمره را ویرایش و ثبت نماید. 2.از روز هشتم پس از پایان تمامی امتحانات، دانشجویان در صورت نیاز می توانند به مدت 3 روز، نسبت به ثبت درخواست تجدید نظر در سامانه اقدام نمایند.


صفحه 1 از 1