پيش ثبت نام پذيرش دانشجو

فرم پیش ثبت نام

نام
نام خانوادگی
مقطع تحصیلی :
مقطع :کاردانی
مقطع :کارشناسی
شماره ثابت
شماره همراه
پست الکترونیک
نحوه آشنایی با ما
آیا جزو پرسنل شاغل یا خانواده صنایع غذایی ، روغن و تعاون می باشید؟
قرارداد استخدامی:     افزودن تصویر...