اسامی فارغ التحصیلانی که جهت دریافت مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیلات خود می توانند از روز یکشنبه مورخ 11شهریور ماه با همراه داشتن تمبر 10000 ریالی بانک ملی و کارت دانشجویی خود، به واحد آموزش مرکز مراجعه نمایند.