تکمیل تعهد نامه کارورزی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که مرکز دانه های روغنی را بعنوان محل کارورزی خود انتخاب نموده اند می رساند جهت تکمیل پرونده کارورزی خود در سامانه کارآموزی  در اسرع وقت فرم های تعهد نامه کارورزی را از  واحد کتابخانه  تحویل بگیرند.