برگزاری مراسم روز معلم ونیمه شعبان در مرکز دانه های روغنی

این مراسم در روز سه شنبه:97/02/11 با حضور مدیر عامل ،اعضای محترم هیات مدیره شرکت تعاونی فردا، کارشناسان دفتر نهاد رهبری علمی کاربردی استان تهران مدرسین و دانشجویان برتر مرکز 17:30الی 19 در سالن اجتماعات مرکز دانه های روغنی برگزار گردید. در این مراسم ریاست محترم مرکز پس از تبریک روز معلم و نیمه شعبان درخصوص عملکردهای مفید یکساله مرکز صحبت نمودند سپس مدیر عامل محترم و رییس هیات مدیره شرکت ضمن تبریک روز معلم به اساتید مرکز با اهداء لوح تقدیر از دانشجویان برتر مرکز تقدیر نمودند. در پایان پس از مولودی خوانی توسط مداح انتخابی از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران با اهداء پکهای مخصوص و تقدیر نامه از اساتید مرکز تجلیل شد.