تاریخ امتحان تربیت بدنی به همراه جزوه

استاد خانم فرشتیان: امتحان درس ورزش1 و تربیت بدنی  روز چهارشنبه مورخ 13/10/96 ساعت 10 برگزار خواهد شد. عدم حضور دانشجویان برابر با ثبت نمره 0 غیبت در امتحان بوده و امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.


دانلود

232