استفاده از پرتال

راهنمای ارسال فایل به استاد

 

در وب سایت مرکز در قسمت "ورود کاربران" گزینه "پروفایل"  را انتخاب نمایید.

 

سپس با انتخاب گزینه "ارسال فایل به استاد" می توانید از این امکان به شرح ذیل بهره مند گردید.

 

همانگونه که در صفحه ذکر شده فایل های مجاز شامل:

zip,  rar  word , excel , pdf , می باشد. که شما می توانید از قسمت افزودن فایل ، فایل مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس از باکس اساتید، استاد مورد نظر را انتخاب نمایید. در قسمت توضیحات در صورت نیاز توضیحات خود را درج نمایید و ارسال نمایید.

 

پس از ارسال فایل پیغام "ارسال فایل با موفقیت انجام شد"  را مشاهده می نماییم.

 

سپس می توانیم از قسمت  "صندوق ارسال فایل ها" کلیه ی فایل های ارسال شده را مشاهده نماییم.

 

در صورتیکه وضعیت فایل ارسالی "خوانده نشده" باشد، امکان بازگشت فعال است و   می توان فایل ارسالی و یا استاد انتخاب شده را ویرایش و یا آن را حذف نمود. ولی پس از آنکه وضعیت "خوانده شده" باشد امکان بازگشت یا ویرایش وجود ندارد. در هر حالت امکان دانلود فایل ارسال شده وجود دارد.