اخبار فرهنگی

تعداد 36


برگزاری کارگاه تخصصی Train the trainer ( آموزش مربی) با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای دکتر کاوه تیمور نژاد

تاریخ:۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی و کاربردی فوق به مدت 16 ساعت طی دوروز در روزهای 3و4 اردیبشت ماه 1397 با حضورنماینده مرکز آموزش علمی کاربردی دانه های روغنی( تعاونی فردا) مدیران و سرپرستان فروش شرکت صنعتی بهشهر در محل آموزش شرکت صنعتی بهشهر برگزار گردید.


صفحه 1 از 4