تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران

تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران

 

 شرکت تعاونی کارخانجات  فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران در تاریخ 1385/02/30 با عضویت چندین شرکت معظم روغن نباتی و روغن کشی کشور تأسیس و با شماره 270807 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید.
این شرکت فعالیت خود را از اول خرداد ماه 1385در حوزه بازرگانی، خدمات فنی، مهندسی و خدمات مالی-اداری به منظور تأمین نیاز و خدمت رسانی به اعضای خود آغاز و در سال های 87 و 89 در جشنواره تعاونی‌های برتر از سوی وزارت تعاون به عنوان تعاونی برتر کشور در بخش صنعت انتخاب گردید.
با توجه به فعالیت های توسعه یافته در این شرکت، میزان سرمایه شرکت به 62 میلیارد ریال و همچنین تعداد سهامداران به 31 عضو افزایش یافته بطوری که هم اکنون شرکت‌های عضو این تعاونی حدود 85% از بازار تولید، توزیع و مصرف روغن خوراکی کشور را در اختیار دارند. 
ضمناً به منظور توسعه و ارتقاء بخش حمل و نقل صنعت روغن خام داخلی و وارداتی کشور، شرکت تعاونی فردا اقدام به خرید 5/26 درصد سهام شرکت حمل و نقل بارکلزا را نموده است. 
در راستای گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی و کاربردی کشور و زمینه سازی مناسب برای ایجاد تکنولوژی نوین ترویج آموزش های شغلی و تربیت نیروی انسانی ماهر و کاردان جهت رفع نیاز صنعت روغن، صنایع غذایی و بخش تعاون شرکت تعاونی اقدام به تأسیس دانشگاه علمی کاربردی  نمود که در حال حاضر دارای حدود 19رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد و با ماموریت تدوین دوره‌های پودمانی، دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و کارگاه‌های کاربردی در پی ارتقاء جایگاه صنعت غذا و روغن در کشور می‌باشد.
شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران در سال 2009 به عضویت اتحادیه بین-الملل تعاون ICA درآمد. اتحادیه بین الملل تعاون یک انجمن غیر دولتی و مستقل با 267 عضو سازمانی از 97 کشور با پوشش یک میلیارد نفر می باشد که در تمامی زمینه های اقتصادی فعالیت دارد. این اتحادیه در سال 1895 تأسیس گردید و هم اکنون در ارتباط مستقیم با سازمان ملل است به صورتی که فعالیت‌های یکدیگر را تحت پوشش قرار می دهند و مدیر عامل شرکت تعاونی فردا نیز در هیأت مدیره اتحادیه بین المللی تعاون ICA عضویت دارند.